Kuvalomake

WikiAkseli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

KUVANUMERO

Merkitään kuvanumero. Kuvanumero koostuu pelkistä numeroista, organisaation kirjaintunnisteita ei syötetä kuvanumeroon. Merkkien määrää ei ole rajoitettu. Kenttä täytetään aina.

KOKOELMA

Kenttä täytetään, mikäli kuva on osa jotakin tiettyä kokoelmaa. Oikea kokoelmanimi valitaan alasvetovalikosta. Kokoelman tulee olla diarioitu ennen esineen luettelointia, jotta kokoelman nimi löytyy luettelosta.

DIARIONUMERO

Merkitään valokuvan saantierän numero. Täytetään aina.

KUVAAJA

Esim. Virtanen, Pekka, Tampere tai Kuvaamo Foto, Helsinki Merkitään kuvaajan nimi ja mahdolliset muut tiedot. Jos kuvaaja on tuntematon, jätetään kenttä täyttämättä.

KUVAUSAIKA

Esim. 3.4.1967, 04.1967, 1967, 1900-l., 1960-1970-l., 1967? Merkitään ajoitus mahdollisimman tarkasti. Jos kuvausaika on arvio, käytetään arvion lopussa kysymysmerkkiä.

PAIKKAKUNTA

Esim. Tampere tai Venäjä, Pietari Merkitään maakunnan, kunnan, kylän, kaupungin tai vastaavan tarkkuudella. Jos kyseessä on ulkomaa, merkitään myös maan nimi. Jos paikka on epävarma, käytetään lopussa kysymysmerkkiä. Pyritään käyttämään kuvausajankohtana käytössä olleita maantieteellisiä paikannimiä.

PAIKKATARKENNE

Esim. Sammonkatu, Väinö Linnan aukio 8 Mikäli kuvauskohteesta tiedetään tarkempi osoite, merkitään se paikkatarkenteeseen. Ohjelma sijoittaa paikan kartalle joko paikkatarkenteen tai pituus- ja leveysasteiden avulla. Sijaintia pääsee tarkastelemalla avaamalla ”Näytä kartalla”-linkin. Kartalla olevaa paikan sijaintimerkkiä voi siirrellä hiiren avulla niin halutessaan. Muuttunut sijainti tallentuu pituus- ja leveysasteisiin.

PITUUSASTE

Esim. 23.7607670 Mikäli tiedetään kuvauskohteen tarkka pituusaste, merkitään se kenttään.

LEVEYSASTE

Esim. 61.5012838 Mikäli tiedetään kuvauskohteen tarkka leveysaste, merkitään se kenttään.

AIHE

Kuvan aihe luonnehditaan lyhyesti ikään kuin vastauksena kysymykseen mitä kuva esittää. Ensimmäinen lause tulee kirjoittaa aivan kuin se olisi kuvailutekstin otsikko. Ensimmäisessä lauseessa ei pidä käyttää lyhenteitä, vaan lause kirjoitetaan auki ilman niitä. Aiheen kuvailuun pyritään tiivistämään lyhyesti kaikki se oleellinen tieto, mitä kuvasta löytyy. Kenttään kirjataan kuvassa näkyvät henkilöt ammatteineen ja nimineen. Kenttä täytetään aina.

SUOJATUT TIEDOT

Kenttään merkitään kaikki se tieto, mitä ei voida tai haluta merkitä julkisiin kenttiin. Tällainen tieto voi olla esim. kuvassa esiintyvien henkilöiden henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa.

OSAPUOLET

Esim. Mauno Koivisto, Finlayson Oy. Kenttään merkitään kuvan osapuolet, joista on olemassa tarkempia tietoja osapuoli-tietokannassa. Mikäli tietokannassa ei ole osapuolesta aiempia tietoja, käydään täyttämässä Osapuolet-lomake. Lomakkeen aiempia tietoja täydennetään, mikäli osapuolesta on saatavilla uutta tietoa. Osapuolena voi olla henkilö tai organisaatio.

ASIASANAT

Esim. tekstiiliteollisuus, teollinen tuotanto, teollinen työ, Valokuvaan voi liittyä rajaton määrä asiasanoja. Asiasana voi kuvata valokuvan laatua, aihepiiriä, sisältöä, kontekstia, ajankohtaa tms. Asiasanoina käytetään ontologiapalvelu KOKO:n asiasanoja ja organisaatioiden omia asiasanoja. Syötettäessä asiasanaa kenttään tarjoaa ohjelma ennakoivalla tekstisyötöllä mahdollisia asiasanoja. Ontologiapalvelun asiasanojen alla lukee KOKO ja organisaatioiden omien sanojen alla OMA. Järjestelmään on mahdollista syöttää myös edellä mainittuihin kuulumattomia asiasanoja, joiden yhteydessä lukee UUSI ASIASANA. Uusien asiasanojen syöttämistä tulee harkita tarkoin ja käyttää vain poikkeustapauksissa. Mikäli kentästä haluaa poistaa syöttämiään asiasanoja, kyseisen sana on ensin valittava kentästä ja tämän jälkeen klikattava ”poista valitut” –nappia. Kenttä täytetään aina.

KUVAMUODOT

Alasvetovalikoista valitaan sopiva kuvatyyppi, materiaali ja koko. Mikäli samasta valokuvasta on useita kuvamuotoja, valitaan ne alasvetovalikoista erikseen. Valokuvaa kohti näitä on valittavissa kuusi kappaletta. Kenttä täytetään aina.

TYYPIN LISÄTIEDOT

Esim. Reprokuvaus Työväenmuseo Werstas/ Kati Lehtinen 2003. Lisätietoihin kirjataan tarvittavat kuvatyyppiä/materiaalia/kokoa koskevat lisätiedot. Vedoksesta mahdollisesti olevat duplikaatit merkitään myös tähän kenttään.

VÄRI

Valitaan alasvetovalikosta joko mv, mv-väritetty tai väri. Kenttä täytetään aina.

KUVAN SIJOITUSPAIKKA

Merkitään kuvan sijoituspaikka, esim. arkistopaikka.

JULKAISUT JA NÄYTTELYT

Esim. Karl Marx, Työväenmuseo Werstas 11.11.2006 – 25.3.2007 Merkitään valokuvan käyttö erilaisissa julkaisuissa, painotuotteissa ja näyttelyissä.

LUETTELOIJA

Kenttään kirjautuu automaattisesti sen henkilön nimi, joka on ensimmäisen kerran merkinnyt tietoja lomakkeelle. Tämän jälkeen tehdyistä viimeisistä muutoksista tulee merkintä kohtaan ”Muokattu”.

LUETTELOINTIAIKA

Päivämäärä, jolloin kuva on kopioitu tietokantaan (siis ei tietojen syöttö- ja tallennus- tai päivityspäivämäärä), kirjautuu automaattisesti, mutta voidaan muuttaa, jos on syytä. Päivämäärän muuttamista on harkittava huolella, koska se vaikuttaa luettelointitilastojen tietoihin.

LISÄTIEDOT

Viittaukset lähteisiin esim. kirjallisuuteen (kirjoittajan sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi, kirjan nimi, sivunumerot). Kuvan aiheeseen ja sisältöön liittyvät lisätiedot. Kuvaan alkuperäisesti liittyvät lisätiedot, esim. merkinnät kuvan takana.

JULKINEN KÄYTTÖ

Onko kuvan käytön tila avoin vai suljettu. Valitaan alasvetovalikosta kuvan käyttöön sopiva tila. Mikäli mikään vaihtoehdoista ei ole sopiva, kentän voi jättää valitsematta ja käyttää ”Käytön lisätiedot” -kenttää.

KÄYTÖN LISÄTIEDOT

Merkitään kuvan käyttöä rajoittavat ehdot, sopimukset ja tekijänoikeuksien haltijan yhteystiedot

NÄKYVYYSTASO

Valitaan kolmesta vaihtoehdosta sopivin. Oletustasona on julkinen web, jolloin kuva näkyy kaikille web-portaalin kautta. Mikäli kuvaa ei voida julkisesti esittää, mutta sitä voivat asiakkaat katsella tallentavan organisaation asiakaskoneilta, valitaan Tutkija II. Mikäli kuvaa voidaan näyttää vain tarkkaan rajatulle joukolle, valitaan Tutkija I.

JÄTÄ TIEDOT LUETTELOINTIPOHJAKSI

Mikäli halutaan luetteloida seuraavia kuvia samoilla perustiedoilla, rastitetaan tämä kohta jolloin tiedot säilyvät uutta kuvaa luetteloitaessa.

VALOKUVALOMAKKEEN TIEDOT TALLENNETAAN KLIKKAAMALLA ”TALLENNA”-NAPPIA

Henkilökohtaiset työkalut