Esinelomake

WikiAkseli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

ESINENUMERO

Esinenumero koostuu pelkistä numeroista, organisaation kirjaintunnisteita ei syötetä esinenumeroon. Merkkien määrää ei ole rajoitettu. Mikäli esineeseen liittyy useampia osia, merkitään osat alanumeroineen ja nimineen Osat-kenttään. Kenttä täytetään aina.

DIARIONUMERO

Esineen saantierän numero. Täytetään aina.

KOKOELMA

Kenttä täytetään, mikäli esine on osa jotakin tiettyä kokoelmaa. Oikea kokoelmanimi valitaan alasvetovalikosta. Kokoelman tulee olla diarioitu ennen esineen luettelointia, jotta kokoelman nimi löytyy luettelosta.

OSAT

Esim. 1: Suojanaamari; 2: Suodatin Kenttä jätetään tyhjäksi, mikäli esine koostuu yhdestä ja ainoasta kiinteästä kappaleesta. Mikäli esineeseen kuuluu useampi kuin yksi toisistaan irtoava osa, kenttään lisätään osien alanumerot ja niiden nimet. Osien luettelointi mietitään aina tapauskohtaisesti ennakkotapauksia hyväksi käyttäen.

NIMI

Esim. Suojanaamari Nimi on esineen yleisnimi, esimerkiksi ”Juliste”, ”Lippu”,”Kengät”. Pääsääntöisesti käytetään nimitystä, jolla kyseinen esine parhaiten tunnistetaan. Liian yleistä esineen nimeä vältetään. Nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Kenttä täytetään aina.

ERITYISNIMI

Esim. Väestönaamari Erityisnimi tarkentaa nimeä tai on samasta esineestä käytetty toinen nimi. Se voi olla myös murrenimitys, erikoisnimi, ammattitermi tai luovuttajan esineelle antama nimi, jos se poikkeaa esineen yleisnimestä. Erityisnimiä voi olla useampia. Mikäli nimi määrittää esineen riittävän hyvin, erityisnimeä ei välttämättä tarvita. ”Hae pienkuvina” -hakutoiminnon hakutuloksessa esineestä näkyvät Nimi- ja Erityisnimi-kentät, ei esimerkiksi Malli-kenttä, joten nimi-kenttiin tulee merkitä esineen tunnistamisen kannalta keskeiset tiedot. Erityisnimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

MALLI

Esim. N/39 Merkitään tarvittaessa esineen malli. Malli kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

VALMISTAJA

Esim. Kumiteollisuus Oy tai Meikäläinen, Maija Merkitään esineen valmistajan nimi. Valmistaja voi olla yksityinen henkilö tai yritys. Jos valmistaja on arvio, käytetään arvion lopussa kysymysmerkkiä. Organisaation nimenä käytetään organisaation virallista nimeä kokonaisuudessaan, yksityishenkilön nimi syötetään muodossa Sukunimi, Etunimi. Ohjelma hakee tietokannasta jo tallennettuja nimiä. Mikäli valmistajaan liittyy laajempaa tietoa (taustatietoja, elämäkertatietoja tms.), merkitään valmistaja myös Osapuolet-kenttään ja täytetään valmistajasta Osapuolet-lomake, mikäli sitä ei vielä ole.

VALMISTUSPAIKKA

esim. Tampere tai Norja, Trondheim Merkitään esineen valmistuspaikka mahdollisimman tarkasti isommasta yksiköstä pienempään. Jos valmistuspaikka on arvio, käytetään arvion lopussa kysymysmerkkiä.

VALMISTUSAIKA

Esim. 3.4.1967, 04.1967, 1967, 1900-l., 1960-1970-l., 1967? Merkitään valmistusaika mahdollisimman tarkasti. Jos valmistusaika on arvio, käytetään arvion lopussa kysymysmerkkiä.

VALMISTUSTAPA

Valitaan alasvetovalikosta onko esine teollinen valmiste (esineessä on valmistajan nimi, valmistuspaikka tai --vuosi, muu viite teolliseen valmistustapaan tai esine näyttää ehdottomasti tehdas- tai sarjavalmisteiselta), verstasvalmiste (esine on esim. pienen mittakaavan sarjatuote, käsin tai koneella tehty puoliteollinen tuote, pajatuote tai esim. maasepän, puusepän, räätälin tai suutarin tuote), käsityöläisvalmiste (esine on selvästi käsin tehty ja/tai kotioloissa valmistettu) tai taideteos (esim. maalaus, piirros tms.) Kenttä täytetään aina.

MITAT

Esineen perusmitat: pituus, leveys, korkeus. Mitat ilmoitetaan normaalisti senttimetreissä. Jos mitta on alle 1 cm, käytetään merkintää 0,5 cm. Mahdollisia lisämittoja: syvyys, halkaisija, paksuus. Merkitään muodossa: pit. 10,5 cm, lev. 10 cm, kork. 10 cm (syv. 10 cm, halk. 10 cm, paks. 0,5 cm). Kenttä täytetään aina.

MATERIAALIT

Merkitään esineen sisältämät päämateriaalit. Ohjelma hakee kenttään tiedot KOKO:n materiaalitietokannasta ennakoivana tekstinsyöttönä.

TYYLI

Esim. funktionalismi Merkitään tarvittaessa pienellä alkukirjaimella esineen edustama tyylisuunta.

VÄRIT

Esim. punainen, vihreä 1: vihreä; 2: vihreä, harmaa Merkitään pienellä alkukirjaimella esineen väri tai päävärit. Mikäli esine on tehty maalaamattomasta materiaalista, voidaan merkitä ”maalaamaton”. Mikäli esineessä on useita värejä, voidaan käyttää ilmaisua ”monivärinen”. Jos osat ovat eriväriset, merkitään kunkin osan värit. Värit erotetaan toisistaan pilkuin. Kenttä täytetään aina.

MERKINNÄT

Merkitään vapaamuotoisesti esineessä oleva koristelu tai muut merkinnät.

KUVAUS

Kuvaillaan vapaamuotoisesti, lyhyesti ja ytimekkäästi millainen esine on ulkonäöltään ja muilta ominaisuuksiltaan. Tavoitteena on, että lukija pystyy mielessään rakentamaan kolmiulotteisen kuvan esineestä kuvailun perusteella. Kenttä täytetään aina.KÄYTTÖAIKA

Esim. 3.4.1967, 04.1967, 1967, 1900-l., 1960-1970-l., 1967? Merkitään käyttöaika mahdollisimman tarkasti. Jos käyttöaika on arvio, käytetään arvion lopussa kysymysmerkkiä.

KÄYTTÖPAIKKA

Esim. Tampere tai Venäjä, Pietari Merkitään esineen käyttöpaikka mahdollisimman tarkasti isommasta yksiköstä pienempään. Jos käyttöpaikka on arvio, käytetään arvion lopussa kysymysmerkkiä.

KÄYTTÄJÄ

Esim. Virtanen, Pekka; laitosmies Merkitään esineen käyttäjän tai käyttäjien nimet ja tarvittaessa tittelit. Käyttäjä voi olla yksityinen henkilö tai organisaatio. Jos käyttäjä on arvio, käytetään arvion lopussa kysymysmerkkiä. Organisaation nimenä käytetään organisaation virallista nimeä kokonaisuudessaan, yksityishenkilön nimi syötetään muodossa Sukunimi, Etunimi. Mikäli henkilön titteli tiedetään, merkitään se puolipisteellä erotettuna nimen jälkeen. Ohjelma hakee tietokannasta jo tallennettuja nimiä. Mikäli käyttäjään liittyy laajempaa tietoa (taustatietoja, elämäkertatietoja tms.), merkitään käyttäjä myös Osapuolet-kenttään ja täytetään käyttäjästä Osapuolet-lomake, mikäli sitä ei vielä ole.

OMISTAJA

Esim. Nieminen, Matti tai Finlayson Oy Merkitään esineen käyttöhistoriaan liittyvät omistajan tai omistajien nimet ja tarvittaessa tittelit. Omistaja voi olla yksityinen henkilö tai organisaatio. Jos omistaja on arvio, käytetään arvion lopussa kysymysmerkkiä. Organisaation nimenä käytetään organisaation virallista nimeä kokonaisuudessaan, yksityishenkilön nimi syötetään muodossa Sukunimi, Etunimi. Mikäli henkilön titteli tiedetään, merkitään se puolipisteellä erotettuna nimen jälkeen. Ohjelma hakee tietokannasta jo tallennettuja nimiä. Mikäli omistajaan liittyy laajempaa tietoa (taustatietoja, elämäkertatietoja tms.), merkitään omistaja myös Osapuolet-kenttään ja täytetään omistajasta Osapuolet-lomake, mikäli sitä ei vielä ole.

KÄYTTÖ

Merkitään esineen käyttöön ja käyttöhistoriaan liittyvät tiedot, mutta ei henkilöiden nimiä.

TOIMINTATAPA

Kuvaillaan tarpeen mukaan lyhyesti erityisesti mekaanisen ja teknisen esineen toiminnan periaatteet.

SUOJATUT TIEDOT

Kenttään merkitään kaikki se tieto, mitä ei voida tai haluta merkitä julkisiin kenttiin. Tällainen tieto voi olla esim. esineeseen liittyvien henkilöiden henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa.

OSAPUOLET

Esim. Mauno Koivisto, Finlayson Oy. Kenttään merkitään esineeseen liittyvät osapuolet (valmistaja/ käyttäjä/ omistaja), joista on olemassa tarkempia tietoja osapuoli-tietokannassa. Mikäli tietokannassa ei ole osapuolesta aiempia tietoja, käydään täyttämässä Osapuolet-lomake. Lomakkeen aiempia tietoja täydennetään, mikäli osapuolesta on saatavilla uutta tietoa. Osapuolena voi olla henkilö tai organisaatio.

ASIASANAT

Esim. Työturvallisuus, työsuojelutoiminta, tiedotus, julisteet Esineeseen voi liittyä rajaton määrä asiasanoja. Asiasana voi kuvata esineen laatua, aihepiiriä, sisältöä, kontekstia, ajankohtaa tms. Asiasanoina käytetään ontologiapalvelu KOKO:n asiasanoja ja organisaatioiden omia asiasanoja. Syötettäessä asiasanaa kenttään tarjoaa ohjelma ennakoivalla tekstisyötöllä mahdollisia asiasanoja. Ontologiapalvelun asiasanojen alla lukee KOKO ja organisaatioiden omien sanojen alla OMA. Järjestelmään on mahdollista syöttää myös edellä mainittuihin kuulumattomia asiasanoja, joiden yhteydessä lukee UUSI ASIASANA. Uusien asiasanojen syöttämistä tulee harkita tarkoin ja käyttää vain poikkeustapauksissa. Mikäli kentästä haluaa poistaa syöttämiään asiasanoja, kyseisen sana on ensin valittava kentästä ja tämän jälkeen klikattava ”poista valitut” –nappia. Kenttä täytetään aina.

KUNTO

Valitaan yksi vaihtoehdoista erinomainen, hyvä, tyydyttävä, heikko.

ARVOLUOKITUS

Mikäli arvoluokitus on organisaatiossa käytössä, voidaan esine arvoluokittaa valitsemalla yksi luokista 1-5. Arvoluokituksen tekemisestä sovitaan henkilö- ja organisaatiokohtaisesti. Esineelle on oletusarvoisesti valittu tila ”Ei arvoluokiteltu”.

KONSERVOINTI

Merkitään esineelle tehdyt konservointitoimenpiteet. Mikäli esineeseen liittyy esim. laajempi konservointikertomus, voi sen liittää osaksi esinelomaketta ja merkitä konservointitietoihin ”konservointikertomus liitteenä”.

LISÄTIEDOT

Kenttään voi merkitä lisätietoja esineen kunnosta, luetteloinnin lähdetietoja ja tietoja, jotka eivät istu muihin kenttiin.

JULKAISUT JA NÄYTTELYT

Esim. ”Karl Marx” -näyttely, Työväenmuseo Werstas 11.11.2006 – 25.3.2007 Merkitään esineen käyttö erilaisissa julkaisuissa, painotuotteissa ja näyttelyissä.

LAINAT

Esim. Museokeskus Vapriikki ”Tammerkoski”-näyttely 1.9.2009 – 31.12.2012 Merkitään tieto esineen lainasta muuhun museoon tai näyttelyyn.

SIJAINTIPAIKKA

Valitaan alasvetovalikoista esineen sijaintipaikkakoodi. Koodit määritellään organisaatiokohtaisesti.

SIJAINTIPAIKAN LISÄTIEDOT

Kenttään merkitään mahdolliset lisätiedot esineen sijaintipaikasta.

LUETTELOIJA

Kenttään kirjautuu automaattisesti sen henkilön nimi, joka on ensimmäisen kerran merkinnyt tietoja lomakkeelle. Tämän jälkeen tehdyistä muutoksista tulee merkintä kohtaan ”Muokattu”.

LUETTELOINTIAIKA

Esineen luettelointipäivämäärä kirjautuu lomakkeelle automaattisesti.

KUVAAJA

Kirjoitetaan kenttään esineen kuvanneen henkilön nimi

KUVAUSAIKA

Ajankohta jolloin esine on kuvattu. Ohjelma ottaa kuvausajankohdan automaattisesti digikuvasta. Päivämäärän voi tarpeen tullen itse muuttaa toiseksi.

NÄKYVYYSTASO

Valitaan kolmesta vaihtoehdosta sopivin. Oletustasona on julkinen web, jolloin kuva näkyy kaikille web-portaalin kautta. Mikäli kuvaa ei voida julkisesti esittää, mutta sitä voivat asiakkaat katsella tallentavan organisaation asiakaskoneilta, valitaan Tutkija II. Mikäli kuvaa voidaan näyttää vain tarkkaan rajatulle joukolle, valitaan Tutkija I.

JÄTÄ TIEDOT LUETTELOINTIPOHJAKSI

Mikäli halutaan luetteloida esineitä samoilla perustiedoilla, rastitetaan tämä kohta jolloin tiedot säilyvät uutta esinettä luetteloitaessa.

ESINELOMAKKEEN TIEDOT TALLENNETAAN KLIKKAAMALLA ”TALLENNA”-NAPPIA

Henkilökohtaiset työkalut